Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MSS

KULLANICI, Sözleşme konusu dijital hizmetin ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde KULLANICI, sözleşme konusu hizmetten yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri SATICI telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Aytunç Baskan Creative Agency A.Ş. (“Aytunç Baskan Creative Agency”) ye aittir. Aytunç Baskan Creative Agency, https://www.aytuncbaskan.com.tr/ de yer alan herhangi bir dijital içeriğin, medyanın ya da yazılımın veya alınacak olan herhangi bir hizmetin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI' nın, SATICI’ ya ait https://www.aytuncbaskan.com.tr/ platformundan elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme' de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.'te belirtilen, Dijital Hizmet’in satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Dijital Hizmet’ in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Dijital Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Dijital Hizmet’ i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ve ALICI adına gönderilecek Paket’ in bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1. SATICI

Unvanı: Aytunç Baskan Creative Agency A.Ş.(“SATICI”)

Adres: Merdivenköy Mahallesi, Karaman Sokak,No:20 Kadıköy/İstanbul

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 850 346 0 811

E-mail: info@aytuncbaskan.com

Web Adresi: https://www.aytuncbaskan.com.tr/

2.2. ALICI

Adı ve Soyadı : Adı Soyadı (“ALICI”) İşbu sözleşmeye konu Hizmet’ in ödemesini gerçekleştiren kişidir.

2.3. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’ nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu ajansımızın hizmetlerinden yararlanan KULLANICI kişidir. KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’ nın işbu sözleşmenin ve ayrılmaz parçası olan Kullanım Hak ve Yükümlülüklerinin de tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

3. SÖZLEŞME KONUSU DİJİTAL HİZMET BİLGİLERİ

3.1. Sözleşme konusu dijital hizmet, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda kapsamı detaylı olarak belirlenen dijital hizmetleri içermektedir.

3.2. Satın alınan hizmet ile KULLANICI,satın almış olduğu hizmetten faydalanma şansına sahiptir.

4. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ ve FATURA İLETİMİ

Hizmet bedeline ve türüne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı

Hizmet Adedi

Toplam Tutar

1

Hizmet Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Kredi Kartı ile Ödeme: Aytunç Baskan Creative Agency www.aytuncbaskan.com.tr web adresimizden alınacak hizmetler, ödeme aşamasında kredi kartı bilgilerinin girilmesi suretiyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yöntiminin seçilmesi halinde, Hizmet Bedeli, güvenli ödeme sağlayıcı İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY sorumlu değildir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra ajansımızdan alınan hizmet kullanıma açılır. ve alıcı ile 0850 346 0 811 numaralı çağrı merkezinden ajans personelleri iletişime geçerler.

Fatura İletimi: Satın alınan hizmete ilişkin fatura satın alma sırasında girilen alıcıya ait olduğu düşünülen ait telefon numarası ya da sistemde kayıtlı e-mail adresine iletilir.

5. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu Aytunç Baskan Creative Agency, HİZMET ALAN’ ın web sitemiz üzerinden almış olduğu anlık ifa olunan dijital ürünleri içerir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “ elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ” kapsamında cayma hakkının bulunmadığı hizmetlerden olması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme ALICI/KULLANICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği sırada internet üzerinden akdedilmiş olur ve bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

6.2. ALICI, satın aldığı Paket ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuyarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını; Hizmet Bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Alınan onay işlemleri, Aytunç Baskan Creative Agency’ nın kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle alınan Hizmette belirlenen ürünler Kullanım Koşulları kapsamında KULLANICI’ nın kullanımına, online olarak açılır.

6.3. Satın alınan pakette belirlenen hizmet süresi, KULLANICI’ nın kullanımına açıldığı tarihten itibaren kullanıcı adına hizmet sağlanana kadar 1 Yıldır.

6.4. ALICI, KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde ve hizmetin kullanıma açılamaması durumunda, SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

6.5. Satın alınan Paket bakımından, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından İşbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

6.6. Satın alınan hizmet, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

6.7. Satın alınan her bir hizmet veya paketi Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’ nın kullanımına açılır. Bu süre içinde Aytunç Baskan Creative Agency müşterinin satın almış olduğu üründe ki hizmeti ve talebi yerine getiremez ve/ya kullanıma açılmaz ise KULLANICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

6.8. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet ve/ya paketi süresinde kullanıma açılmaz ise, veya hizmet kullanıcıya verilemez ise durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ödeme yapmış ise ve ödemeyi iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 iş günü içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’ nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

7. KULLANICININÇÖZÜCÜ UYGULAMASINDAN DOĞANBEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. KULLANICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Aytunç Baskan Creative Agency’ i satın almadan önce Paket ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir.

7.2. KULLANICI’ nın, Aytunç Baskan Creative Agency firmasına uygunsuz, ahlaka aykırı herhangi bir içerik iletemez.

8. ELEKTRONİK İLETİ

SATICI, Aytunç Baskan Creaive Agency şirketine ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’ nın izni olmaksızın yapabilir.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ALICI/KULLANICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI/KULLANICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’ nin bir örneği, Paket satın alma sırasında Üyelik formunda bildirilen e-posta adresine ALICI/KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir .

 

0
Sepetim
  • No products in the cart.